Categories:

REHApp

Mieliśmy okazję brać czynny udział w prowadzeniu projektu aplikacji specjalizującej się w wykrywaniu na wczesnym etapie, dolegliwości związanych z bólami reumatycznymi. Celem badawczym było zaprojektowanie UI aplikacji, która w kilku krokach miała zdiagnozować epicentrum bólu u osoby badanej. Projekt składał się z kilku etapów: badania, testy oraz wdrażanie poprawek w samej szacie graficznej. Wszystkie działania były wspierane przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy dostarczali istotnych danych bezpośrednio od osób biorących udział w badaniach testowych i badaniach zdrowotnych.


Zobacz cały projekt


Created by

Double Diamond

Skills Used

Figma, Ilustrator, Photoshop

Project Tags
Share This
Prev:
Printio
:Next
Wrocławska Bitwa Kulinarna