Categories:

Printio

Firma Printio zajmuje się dostarczaniem platformy umożliwiającej klientom B2B wprowadzać na własnej stronie, systemu brandowania produktów własnym logotypem. Naszym zadaniem było stworzenie szaty graficznej dla profilu Facebookowego Printio. Zaproponowaliśmy kilka odmian postów, na które składały się inne formy komunikacji.


Created by

Double Diamond

Skills Used

Ilustrator, Photoshop

Project Tags
Share This
Prev:
QCZAJ
:Next
REHApp