Audyt UX

Audyt UX

Czy Twoja strona jest intuicyjna?

Audyt UX polega na gruntownej analizie i ocenie danego serwisu internetowego pod kątem intuicyjności, przydatności oraz użyteczności dla użytkowników. Analiza serwisu pozwala wyeliminować błędy, a tym samym skuteczniej realizować założone wcześniej cele biznesowe.

1

etap

Zlecenie i wycena

2

etap

Rozpoczęcie audytu

3

etap

Spisanie
raportu

4

etap

Dostarczenie audytu

Jak przeprowadzamy Audyt UX?

Audyt UX przeprowadzamy za pomocą różnych sposobów takich jak analiza heurystyczna, wędrówka poznawcza czy lista kontrolna. W niektórych przypadkach, aby jeszcze dokładniej zbadać konkretne elementy łączymy ze sobą poszczególne metody. To pozwala nam uzyskać najbardziej zadowalający efekt. Audyt użyteczności wskazuje kluczowe elementy w strukturze strony, które mogą uniemożliwiać docelowe działania użytkowników (problemy w procesie zakupowym).

W ramach audytu UX szczegółowo sprawdzamy następujące obszary:

 • sposób przekazania podstawowych informacji użytkownikowi
 • położenie i wygląd przycisków na stronie
 • prędkość działania serwisu
 • przejrzystość informacji
 • strukturę strony głównej
 • system nawigacji
 • użyteczność formularzy
 • wersję mobilną strony
 • zgodność z najnowszymi standardami projektowania
 • zrozumiałość treści

Dodatkowym kryterium wedle którego klasyfikujemy błędy jest obszar problemu. Tu wyróżniamy:

 • błąd nawigacyjny
 • błąd komunikacyjny
 • błąd interakcyjny
 • błąd globalny
 • błąd lokalny
 • błąd logiczny
 • błąd nielogiczny
 • błąd wizualny

Nasze realizacje

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!